lets Gro

Let’s Gro festifal 

Van 19 t/m 21 november vindt in Groningen het festival Let’s Gro plaats. Collectief Noorderzin (opgericht door een groep jonge enthousiaste theologen en religiewetenschappers) zal evenals vorig jaar de dialoog aan willen gaan met stadjers, studenten en organisaties die zich richten op zingeving. 
Dit jaar wil Collectief Noorderzin het onderwerp ‘Zingeving en Vluchtelingen’ centraal stellen. Hoe komen mensen in actie voor (maar ook tegen) vluchtelingen en welke ideeën van zingeving spelen hierin een rol? Door de rol van zingeving vanuit verschillende perspectieven te belichten hopen we samen met de deelnemers tot een diepgaande en zinvolle dialoog te komen.
Via deze email willen we u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze dialoog.
Datum: Vrijdag 20 november 2015
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Nieuwe Raadzaal, Stadhuis Groningen, Grote Markt 1
Met vriendelijke groet,
Namens Collectief Noorderzin,
Martijn van Loon

cursusCursus begeleiden van uitvaarten.

Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

Lees meer...

SKG Collect/Digitale Kerkwinkel

De Protestante Gemeente Groningen maakt sinds kort gebruik van de mogelijkheid van SKG Collect.
SKG Collect kan worden gezien als een moderne webwinkel c.q. digitale kerkwinkel, waarbij voor betalingen gebruik kan worden gemaakt van IDEAL.

ideal

Dit systeem biedt voor de PGG onder andere de volgende mogelijkheden.
• Bestellen van Collecte bonnen en gelijk betalen via de veilige betaalmethode Ideal
• Overmaken van extra giften via Ideal
• Toezeggingen doorgeven voor de Aktie Kerkbalans

Lees meer...

willem Pekelder verslagWillem Pekelder in De Bron (verslag)

Op vrijdagavond 23 oktober hield Trouw-tv-recensent Willem Pekelder in De Bron een lezing – ja inderdaad, over tv. Behalve stukjesschrijver is Pekelder ook een volle neef van Henk en Lettie Oostinga, die deze avond mee voorbereid hebben.
Aan de hand van tv-fragmenten uit zeer uiteenlopende programma’s durfde Pekelder de stelling aan dat in Nederland de televisie in veel huishoudens de plek is gaan innemen van de kerk. Via de tv komen we niet alleen aan onze informatie, maar ook aan de bevrediging van onze zucht naar emotie, sensatie, meegevoel. Dat is een nogal gevarieerd menu: de ene keer kunnen we hartelijk lachen om ouderwets cabaret, een volgend programma stort de tranen over ons uit van mensen met allerlei groot of klein leed. En we kijken ernaar, zonder ons altijd te realiseren hoeveel hiervan is geregisseerd, in scene gezet, juist óm ons tot tranen toe te roeren.

Het kan geen kwaad je zo af en toe af te vragen wat voor tranen dat dan zijn, en welk belang ermee gediend is dat wij dat leed te zien krijgen. Alleen al daarom was deze avond geslaagd, hoewel we niet met velen waren. Het ging deze avond nu eens niet om de ‘kijkcijfers’.

Agnes de Vos