Pioniersplek in wording: Samen Jong

Samen enthousiast over Jezus: samen Gods liefde ontdekken, vieren, doorgeven en doen. Dat is ‘Samen Jong’, een nieuwe pioniersplek in wording binnen de PGG.

De eerste contouren voor deze geloofsgemeenschap krijgen inmiddels vorm:

  • Evangelisch karakter, waarbij de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Thema’s worden op een laagdrempelige manier gebracht en betrokken op de hedendaagse leefwereld van de verschillende generaties, met extra aandacht voor tieners en jongeren.
  • De vieringen ademen een ontspannen, informele sfeer, waarbij ruimte is voor eigentijdse vormen en interactie en jongeren participeren.
  • Muziek vormt een belangrijk onderdeel van de dienst, waarbij gebruik wordt gemaakt van wisselende bands/zangers. De muziekkeuze is divers en er wordt gezongen uit uiteenlopende liedbundels.
  • Belangrijk is een hartelijke sfeer, ontmoeting en het gevoel dat we het samen doen.

De Algemene Kerkenraad heeft positief gereageerd op het initiatief van het kernteam. In het komende half jaar werkt het team het concept uit. Ze zoeken hiervoor meer enthousiastelingen, helpers en muzikanten.

Geïnteresseerd? Graag komen we in contact met jou! Je kunt een mail sturen naar janvanhetpand@gmail.com of aline.kruiz@gmail.com.

Kernteam Samen Jong:
Bas Kraijenbrink
Hanna Buiert
Jan Waanders
Aline Kruizenga
Reinout Kraijenbrink