Wijkgemeenten

De Bron

Bentismaheerd 1a
www.pkndebron.nl
secretariaat.de.bron@gmail.com

Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Overwinningsplein 1
www.immanuelkerk-groningen.nl
scribaat@immanuelkerk-groningen.nl

De Fontein

Eikenlaan 255
www.defontein.info
jaapmedema43@gmail.com

Martinikerk

Martinikerkhof 3
www.wijkgemeente-martinikerk.nl
scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl