Nieuwe plaatselijke regeling voor de PGG

 

In de Algemene Kerkenraad van 20 november 2023 is een nieuwe plaatselijke regeling goedgekeurd. Dat was nodig, omdat de regeling bepaalt hoe de gemeente georganiseerd is. De manier waarop we kerk zijn verandert en dat wordt nu ook juridisch geregeld door de nieuwe regeling. De belangrijkste veranderingen zijn: 1) het instellen van een grote Algemene Kerkenraad waarin niet alleen wijkgemeenten, maar ook andere vierplekken vertegenwoordigd zijn; 2) de mogelijkheid om predikanten en kerkelijk werkers aan te nemen bij de PGG.

 

Wat is een plaatselijke regeling?

De plaatselijke regeling is een verplichte aanvulling op de Kerkorde van de PKN. Hierin kan een lokale gemeente zelf bepaalde dingen bepalen, bijvoorbeeld wie er aan het Avondmaal mag gaan en over het inzegeningen van huwelijken. De wijkgemeenten van de PGG hebben voor dit soort onderwerpen allemaal een eigen plaatselijke regeling. De overkoepelende plaatselijke regeling van de PGG gaat vooral over het bestuur. Deze regeling is tot stand gekomen middels uitvoerig overleg met alle wijkgemeenten en pioniersplekken.

 

De grote AK

De PGG bestaat al lang niet meer alleen uit wijkgemeenten. Het is belangrijk om die realiteit te erkennen in afspraken over zaken als het aantal vergaderingen, inspraak en stemrecht. In de afgelopen tijd zijn er al ‘grote AK’s’ geweest waarin alle vierplekken binnen de gemeente mee konden denken. De plaatselijke regeling zet die verbondenheid en betrokkenheid nu om in concrete rechten en plichten. Alle vierplekken zijn er samen verantwoordelijk voor de PGG op een goede manier een gezicht te geven in de stad.

 

De grote AK komt een paar keer per jaar bij elkaar. Daar zitten nu twee afgevaardigden per wijkgemeente in (in plaats van één), zodat het breder gedragen wordt. Zij mandateert een aantal zaken aan een handelingsbekwame, breed gedragen kleine AK die regelmatig bij elkaar komt. De kleine AK wordt ook door meer personen bemenst. Het meerjarenbeleid, jaarrekening en begroting, en het aanstellen van predikanten blijven bij de grote AK.

 

Een team van pastores

In de PGG zijn en komen binnenkort veel vacatures voor predikanten en kerkelijk werkers. De beroepingscommissies gaan uitdrukkelijk op zoek naar mensen die onderdeel willen worden van het stadsbrede pastoresteam. Zij komen te werken voor de PGG en worden ingezet bij de wijkgemeente of pioniersplek. Elke vierplek heeft een eigen beroepingscommissie en elke pastor hoort bij een vierplek – dat verandert niet. Wel kunnen op deze manier talenten breder ingezet worden en elkaar aanvullen. Ook zijn we zo een fijnere werkplek die pastores zekerheid en mogelijk een combinatie van aanstellingen kan bieden. Daardoor kunnen we juist goed de veelkleurigheid laten zien die we met elkaar vertegenwoordigen.

Lees de plaatselijke regeling hier.