Energieverbruik PGG met de helft verminderd

 

Per 1 januari 2023 heeft de PGG maatregelen genomen om het energieverbruik met de helft te minderen. Op de Algemene Kerkenraad van 20 februari kon Vincent van Ravels (voorzitter College van Kerkrentmeesters) vertellen dat dit gelukt is. Het slechte nieuws is dat de helft wel twee keer zo duur is.

 

Het CvK weet dat er in gebouwen door wijkgemeenten zelf allerlei maatregelen worden genomen. Het CvK adviseert nu geen extra maatregelen te nemen, maar we moeten wel op blijven letten. We zitten voorlopig aan het contract vast, want overstappen kost erg veel geld. Er is contact geweest met Energie voor Kerken. Zij zijn in gesprek met Green Choice, maar ze zijn niet erg hoopvol. We gaan er dus vanuit dat we het met dit contract en met deze maatregelen tot het eind van het kalenderjaar moeten volhouden. Klachten hebben ons (uit de kerken) niet bereikt. Een compliment van het CvK aan iedereen die meewerkt!