Pioniersplan De Fontein

De Algemene Kerkenraad besprak op 15 mei het pioniersplan van De Fontein. De Fontein is al een aantal jaren bezig met de transitie ‘van wijkgemeente naar buurtkerk’.

De vraag die in het plan wordt gesteld is hoe doorontwikkeling en verduurzaming van de buurtkerk het beste vorm kan krijgen. Tot op heden gebeurde dit redelijk zelfstandig. “En dat,” zo zegt het plan, “terwijl er een landelijke pioniersbeweging is waarbinnen wij van elkaar kunnen leren!”

Binnen de buurtkerk zijn momenteel al meerdere, kleine groepjes ontstaan rondom de diverse activiteiten. In de komende drie jaar hoopt de werkgroep langzaamaan bewoners te betrekken binnen deze werkgroep zodat de nieuwe gemeenschap niet alleen vanuit de buurt maar ook ván de buurt wordt.

Besluitvorming over dit plan zal volgen nadat verschillende mogelijkheden voor bekostiging zijn onderzocht.