Gezocht: leden voor pionierscommissie

 

Gezocht: leden voor de pionierscommissie van De Fontein (uit de hele stad!)

 

De Fontein is al een aantal jaar bezig met de transformatie van wijkgemeente naar Buurtkerk. Naast de wijkgemeente wordt er voor gekozen een pioniersplek vorm te geven, waarvoor een pioniersplan inmiddels is goedgekeurd. De PKN en het College van Diakenen hebben geld toegezegd en daarmee kunnen we een pionier beroepen. Maar... daarvoor is een officieel bestuur gewenst: de Commissie Pioniersplek De Fontein. Doe jij/doet u mee?

 

Rond De Fontein is de werkgroep Buurtkerk al hard aan het werk en blijft dat ook. Zij geven het pionieren handen en voeten door het kerkgebouw open te stellen en er laagdrempelig te zijn voor de buurt. Wat er daarnaast nodig is, is een commissie die fungeert als bestuur voor de pioniersplek. Namens de Diaconie van de PG Groningen zit ds. Evert Jan Veldman al in deze commissie. We zoeken nog naar een voorzitter en naar een commissielid dat het College van Kerkrentmeesters wil vertegenwoordigen (hoeft geen lid van het CvK te zijn).

 

Wil je bijdragen aan een vernieuwend aanwezig zijn van Gods liefde in de Stad? En ben je lid van de PG Groningen? Dan ben je van harte welkom om de commissie te komen versterken! Het kost ongeveer een dagdeel per maand, in het begin iets meer omdat er sollicitatiegesprekken zullen zijn voor de vacature van pionier. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de wijkkerkenraad van Buurtkerk De Fontein:

Jaap Stellingwerff, jaapstellingwerff@gmail.com, 06 30 49 47 56