Diaconie

Diaconie in Stad - is dat iets met de kerk? Ja. Want de kern van kerk zijn is er zijn voor de ander. Dát is het verhaal van Jezus Christus, die met ons, voor ons, door het diepste dal ging. Het is de opdracht en kern van christen zijn: doen, delen, dienen.

Diaconaat is een belangrijke missie – een bestaansreden - van de kerk. De levende drijvende kracht van het diaconaat is Jezus Christus. Gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Dienen is in het Grieks ‘diakoneoo’. Diakenen is in de eerste plaats een werkwoord: Wij diakenen, wij zijn er om te dienen.

De kernwaarden die daarbij horen zijn barmhartigheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en ontmoeting. Diaconie betekent voor ons recht doen, je laten raken door de nood van de ander en daarnaar handelen. Samen recht doen en recht zetten. En daarin niet alleen oog hebben voor de belangen van onszelf vandaag, maar een duurzame toekomst nastreven voor al onze naasten nu en in de toekomst.

Hoe ziet dat eruit? Ontdek het op de diaconie-website vol verhalen: www.diaconieinstad.nl

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@pg-groningen.nl

Giften voor de diaconie kunt u overmaken op NL38 INGB 0000 8250 00 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Groningen.