Actie Kerkbalans 2024

 

Als kerk zijn we daar waar het nodig is, met vertrouwde en nieuwe gezichten, verschillende vormen van kerkzijn, en initiatieven voor jongeren en ouderenpastoraat. Dit is alleen mogelijk dankzij uw bijdrage. We kunnen niet zonder u!

Met Kerkbalans houden we de kerk draaiende en de lofzang gaande: uw bijdrage maakt het mogelijk dat we samen de deuren van de kerk open houden, armoede bestrijden en vluchtelingen opvangen. Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op welke manier dan ook. Daarom ontvangt u tussen zaterdag 13 januari en zaterdag 27 januari een brief of e-mail met een vraag om een financiële bijdrage.

De PGG heeft ook voor 2024 een fors tekort moeten begroten. Daarom zou het enorm helpen als u meer zou willen geven dan vorig jaar. Natuurlijk is de kerk blij met elke bijdrage. Doe meteen uw toezegging op kerk050.nl/kb24.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage (hoe klein ook) gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Heeft u vragen over Actie Kerkbalans of wilt u contact met iemand van het pastorale team of van het Kerkelijk Bureau? Wij horen graag van u! Kijk op protestantsegemeentegroningen.nl/contact.

Josha Veger-Schotanus, voorzitter Algemene Kerkenraad: vzak@pg-groningen.nl
Vincent van Ravels, voorzitter College van Kerkrentmeesters: vzcvk@pg-groningen.nl
Elsbeth Vonkeman, voorzitter College van Diakenen: vzcvd@pg-groningen.nl