Hartelijk bedankt voor Kerkbalans!

Actie Kerkbalans is achter de rug en de balans is opgemaakt. We vroegen alle leden van de Protestantse Gemeente Groningen of ze een bijdrage wilden toezeggen voor de kerk. Daar hebben velen van jullie gehoor aan gegeven. Heel erg bedankt! De kerk kan niet zonder jullie.

 

De toezeggingen voor 2023 zijn nu nog iets lager dan in 2022, maar daar komt in de loop van het jaar waarschijnlijk nog wat bij. De PGG kan daar weer heel veel mee doen: samenkomsten organiseren, diaconaal werk doen, pastores betalen en nieuwe initiatieven ontwikkelen in Groningen. Benieuwd wat er nou precies gebeurt met dat geld? Lees hier de begrotingen van de PGG en haar Diaconie voor 2023.