Nieuwe Plaatselijke Regeling

 

De Algemene Kerkenraad werkt aan een nieuwe Plaatselijke Regeling. Die is volgens de Kerkorde van de PKN verplicht en vermeldt hoe het bestuur van de kerk lokaal geregeld is. In de nieuwe Plaatselijke Regeling wordt duidelijker omschreven wat de rol van de Algemene Kerkenraad is en wat de rol van de wijkgemeenten. Iedere plek heeft eigenheid, maar die hoeft ook niet in steen gebeiteld te zijn: de plaatselijke kleur verandert door de tijd. Heel belangrijk is onderlinge steun en verbinding door voortdurend in gesprek te blijven.

 

Classispredikant ds. Jan Hommes was op 20 februari 2023 te gast op de Algemene Kerkenraad om mee te denken over de toekomst van de PGG. Hij benadrukte het belang van diversiteit en nieuwsgierigheid naar elkaars verlangen. “Je moet het niet eens willen zijn, maar juist naar elkaars verschillen luisteren.”