Kerkdiensten

Kijk in de wijkberichten voor meer informatie over (digitale) kerkdiensten en opgave en houd de kanalen van uw eigen gemeente in de gaten.

GETIJDENGEBED

Stadsklooster (Lutherse Kerk)   16:30 uur (inloop 16:15 uur)       Vesper (maandag)

                                                  9:00 uur (inloop: 8:45 uur)         Ochtendgebed (woensdag)

Zondag 3 maart 2024

Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
10:00ds. Nick Everts
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00dhr. T. van der Woude
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00Anne de Kok
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00ds. Evert Jan Veldman
Cantatedienst
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
Doopdienst
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00Ds. S. van Leer (Leader) + Rev. A. Verweijs (speaker)
Internationale dienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. M. de Jager Dwingeloo
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. L. v.d. Weide
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. A. Toornstra
Damsterboord
Stephanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Damsterboord
't Kompas, Valreep 69
 
11:00verteller A. Schep
'Samen ontdekken'
De Fontein
De Fontein
 
09:30Thom v Dijk
dienst olv gemeenteleden
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
Gecombineerde dienst met VOW, thema Duurzaamheid
Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. W Tinga
Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30M J.la Grouw
Eglise Wallonne, culte en français
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk Groningen
 
10:30ds. J. Goud
De Bron
De Bron
 
10:00Voorgaande gemeenteleden
Open Kring Viering
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. A.J. van Ess
viering Heilig Avondmaal

Zondag 10 maart 2024

Dovenpastoraat
's Heerenloo, Groningen
 
10:00Ds. E. Krooneman
Dovendienst
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
10:00ds. Nick Everts
Ethiopische koffieceremonie (uitgesteld)
Zinn-zorg
De Es
 
15:30dhr. Le Pair
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15ds. M. Ruiter-van der Ploeg
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00dhr. P. Weeber
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00mw. A. van den Broek
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Avondmaalsdienst
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. C. van Andel
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00St. T.J. van der Wouden
Psalmenvesper met medewerking Martinikerkkoor
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. M.F. van Binnendijk Stadskanaal
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Koffiedrinken na de dienst
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. J. Nottelman
Damsterboord
Stephanuskerk
 
10:00college van diakenen
Damsterboord
Stephanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ds. Jaap Goorhuis
De Fontein
De Es
 
15:30Dhr. L. le Pair
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. L.O. Giethoorn
De Bron
De Bron
 
10:00ds. Rob Fortuin
Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. G. Eppink
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk Groningen
 
10:30vrije dienst
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. L.E. Vos

Woensdag 13 maart 2024

Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:30Ds. P.A. Versloot
Biddag
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:30dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Biddag voor gewas en arbeid

Zondag 17 maart 2024

De Fontein
De Fontein
 
10:00E. Damen
Gez. dienst De Bron, Nieuwe Kerk en De Fontein
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
10:00ds. Renze Yetsenga
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00mw. C.M. de Boer-Dekker
kinderdienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00dhr. N. Paap
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Nieuwe Kerk
Fontein
 
10:00Enrieke Damen
Gezamenlijk in De Fontein
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00
Evensong
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. H.C. Marchand
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Prof. A. Huijgen
Catechismusdienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. G. van den Berg Onstwedde
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Viering Biddag
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. B. Altena
Damsterboord
Stephanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Imanuelkerk
 
10:00ds. T. Meijlink
De Bron
De Bron
 
10:00Geen Dienst
Gezamenlijke dienst in De Fontein
Maartenshof
maartenshof
 
10:30Pastor I. Scheper
Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30Pr A.van der Lingen
Eglise Wallonne, culte en français
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk Groningen
 
10:30ds. B. Borger

Zondag 24 maart 2024

Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
15:00zr. Ietsje de Boer
Palmpasen voor Jong en Oud: paasstokken maken
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00dhr. H. Nijland
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Palmpasen
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. W. Dekker
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. M. de Jager
Woordzoekersdienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30dhr. L.J. Blees Dorkwerd
voorbereiding Heilig Avondmaal
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. J.F. Tanghé Sellingen
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. J. Goorhuis
Damsterboord
Emmauskerk
 
11:15gastdienst
Palmzondag
De Fontein
De Fontein
 
09:30Alexander Matz
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Feike Volbeda
Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. G.Timmermans
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk Groningen
 
10:30ds. B. Borger
Palmpasen
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. R.P. Yetsenga
cantatedienst m.m.v. het Luthers Bach Ensemble

Donderdag 28 maart 2024

Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
19:30ds. Nick Everts
Witte Donderdag + gedachtenismaaltijd, met Remonstranten en Lutheranen
Damsterboord
Stephanuskerk
 
19:30ds. Jan Wilts
witte donderdag, dienst van Schrift en Tafel
De Fontein
De Fontein
 
19:30Ds. Alberte v Es
Witte Donderdag S&T
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
19:30ds. M. Baas
De Bron
De Bron
 
19:30Ds. Harmen Jansen
Dienst van Schrift en Tafel
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk
 
19:30ds. N. Everts
oecumenische viering Witte donderdag

Vrijdag 29 maart 2024

Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse kerk
 
19:30ds. B. Borger
Goede vrijdag
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. P.A. Versloot
Goede vrijdag, Heilig avondmaal
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:30dhr. L.J. Blees Dorkwerd
Viering Heilig Avondmaal
Damsterboord
Stephanuskerk
 
19:30ds. Jan Wilts
goede vrijdag
De Fontein
De Fontein
 
19:30John Bassie
Goede Vrijdag
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
19:30ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
19:30Voorgaande gemeenteleden
M.m.v. Projectkoor o.l.v. Ginet Tuinder
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
19:30ds. B. Borger
oecumenische viering Goede vrijdag

Zaterdag 30 maart 2024

Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Martinikerk
 
23:00
interkerkelijke Paaswake
Damsterboord
Stephanuskerk
 
19:30ds. Jan Wilts
stille zaterdag
De Fontein
De Fontein
 
20:30Ds. Alberte v Es
Paaswake
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
21:30ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
21:00Ds. Marga Baas
Paaswake

Zondag 31 maart 2024

Doopsgezinde Gemeente Groningen
Doopsgezinde Kerk Groningen
 
10:00ds. Nick Everts
Pasen
Zinn-zorg
De Es
 
15:30ds. M. Ruiter-van der Ploeg
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15drs. K. Oosterhuis
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00mw. B. Omvlee
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Burcht
 
15:30mw. A. van de Broek
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. B. Borger
Pasen
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
1e paasdag, belijdenisdienst
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. F. Pierik
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. L. Schaafsma Nunspeet
Pasen
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00dhr. L.J. Blees Dorkwerd
zangdienst
Damsterboord
Stephanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Pasen
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ruth Pruis
Pasen S&T
De Fontein
De Es
 
15:30?
Pasen
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Harmen Jansen
M.m.v. Projectkoor o.l.v. Ginet Tuinder
Maartenshof
maartenshof
 
10:30Pastor M Meyer
Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
15:30Mme N.Meuleman
Eglise Wallonne, culte musical de Pâques, liturgie en français
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. Y. de Groot
Eerste Paasdag

-

02 maart 2024

Documentaire Adam waar ben je

03 maart 2024

High tea in De Fontein

Klik hier voor meer informatie
03 maart 2024

Cantatedienst Nieuwe Kerk Groningen

Klik hier voor meer informatie
07 maart 2024

Matthias Olthaar: Genoeg is genoeg

Klik hier voor meer informatie
14 maart 2024

Spoor van Licht

Klik hier voor meer informatie
15 maart 2024

Schultze gets the blues (2003)