Kerkdiensten

Kijk in de wijkberichten voor meer informatie over (digitale) kerkdiensten en opgave en houd de kanalen van uw eigen gemeente in de gaten.

GETIJDENGEBED

Stadsklooster (Lutherse Kerk)   16:30 uur (inloop 16:15 uur)       Vesper (maandag)

                                                  9:00 uur (inloop: 8:45 uur)         Ochtendgebed (woensdag)

Zaterdag 25 mei 2024

Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. M. Baas

Zondag 26 mei 2024

Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
15:30Pr B.Borger
Eglise Wallonne, culte en français,
Maartenshof
maartenshof
 
10:30Pastor I. Scheper
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30ds. I. Leng Tan
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00de heer L.J. Blees Dorkwerd
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
met gemeenteberaad
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00werkgroep eredienst in samenwerking met de gespreksgroep Stefanus
eerste na Pinksteren
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Ontmoetingszondag
Pepergasthuis
Pepergasthuiskerk
 
10:30Voorbereidingsgroep
Vaclav Havel: Hoop en Verwachting
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30J. Waanders, evangelist Het Pand
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. A. Pathuis
Woordzoekersdienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00ds. M. Pronk
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ds. Feike Volbeda
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. Y.C. de Groot
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Rob Fortuin

Zondag 2 juni 2024

Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds G.Eppink
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30diversen
gedichtendienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30de heer L.J. Blees Dorkwerd
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. C.G. Visser Kootwijkerbroek
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
tweede na Pinksteren
Samen Jong
SamenJong (Eikenlaan 288-1)
 
10:30Jan Waanders
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. C.M.Verspuij
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Tirtsa Liefting-van den Toren
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00ds. Ruth Peetoom
Cantatedienst
Pepergasthuis
Pepergasthuiskerk
 
10:30Voorbereidingsgroep met Jolanda Tuma
Mystica Hildegard von Bingen
Damsterboord
't Kompas, Valreep 67-69
 
11:15verteller Arie-Pieter Schep
'Samen Ontdekken'
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00NNB
Internationale dienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30mw. F. Jager
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15ds. M. Ruiter
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00mw. B. Omvlee
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00Envoy M. Vegt
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. J.W. Nieboer
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ruth Pruis
De Fontein
De Es
 
15:30?
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. T. Meijlink
De Bron
De Bron
 
10:00Voorgaande gemeenteleden
Open Kring Viering
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. A.J. van Ess
Heilig Avondmaal

Zondag 9 juni 2024

Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30Pr H.Out
Eglise Wallonne, culte en français,
Maartenshof
maartenshof
 
10:30ds. G.Timmermans
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse Kerk
 
10:30vrije dienst
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30ds. N.M. van Ommeren Drachten
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. J.R.J. van Gelderop Vaassen
De Bron
De Bron
 
10:00Ate Klomp
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
H.A.
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Avondmaal
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00pastor Hilda van Schalkwijk
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Prop. B. Coster
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
17:00Prof. G.H. van Kooten
Psalmenvesper mmv Roder Girls Choir
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00pastor C. van der Veer
De Fontein
De Fontein
 
09:30Ds. Jaap Goorhuis
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. B. Borger
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. E. Westberg

Zondag 16 juni 2024

Dovenpastoraat
PKN Wildervank
 
10:00Ds. K. Smit
Dienst aangepast voor doven en slechthorenden met tolk
Maartenshof
maartenshof
 
10:30onbekend
Remonstrantse Gemeente Groningen
fietsexcursie
 
12:00ds. Berend Borger
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30de heer L.J. Blees Dorkwerd
voorbereiding HA
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00ds. J. van Holten Nunspeet
De Bron
De Bron
 
10:00geen dienst
Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Tirtsa Liefting-van den Toren
Gezamenlijk met Bron en Fontein
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
17:00
Choral Evensong
Damsterboord
Stefanuskerk
 
10:00ds. Jan Wilts
Dienst van Schrift en Tafel
Zinn-zorg
De Es
 
15:30Envoy M. Vegt
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15mw. B. Omvlee
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00dhr. H. Nijland
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30ds. G. de Klein
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00ds. M. Ruiter
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. T. Meijlink
De Fontein
De Es
 
15:30Envoy M. Vegt
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. G. Eppink
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00ds. H.J. Wouda

Woensdag 19 juni 2024

Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. P.A. Versloot
Heilig Avondmaal
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Ds. T.T.J. Pleizier
Voortzetting + dankzegging Heilig Avondmaal en Catechismusdienst

Zondag 23 juni 2024

Pelstergasthuis
Pelstergasthuis
 
10:30Pr B.Borger
Eglise Wallonne, culte en français,
Maartenshof
maartenshof
 
10:30pastor F. Folkerts
Remonstrantse Gemeente Groningen
Remonstrantse KErk
 
10:30ds. Lense Lijzen
Dorkwerd
Dorkwerd
 
09:30de heer L. J. Blees Dorkwerd
viering HA
Dorkwerd
Dorkwerd
 
19:00de heer L.J. Blees Dorkwerd
dankzegging HA
De Bron
De Bron
 
10:00Ds. Rosita Fortuin
Hoogkerk
Dorpskerk/ Hoogkerk
 
09:30ds. A. Bruin
slotdienst seizoen, m.m.v. Chr. gem. koor 'Sursum Corda'/ Koffiedrinken
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerk
 
10:00ds. Evert Jan Veldman
Damsterboord
Stefanuskerk
 
14:00ds. Jan Wilts
afscheidsdienst als gemeentepredikant
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
09:30Ds. J. A. van den Berg
Protestantse Wijkgemeente Martinikerk
Martinikerk
 
19:00Prop. A. P. Schep
Woordzoekersdienst
Zinn-zorg
De Es
 
15:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Brink
 
10:15
Geen dienst
Zinn-zorg
De Dilgt
 
10:00mw. J. van den Heuvel
Zinn-zorg
De Dilgt PG
 
14:30
Geen dienst
Zinn-zorg
De Burcht
 
10:00
Geen dienst
Groningen-Zuid: Immanuelkerk
Immanuelkerk
 
10:00ds. H. Boekeloo
De Fontein
De Fontein
 
09:30Annemarie v d Vegt
Martinidiensten
Martinikerk
 
11:30ds. H. Maat
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen
Lutherse Kerk
 
10:00mw. C.M. de Boer-Dekker
kinderdienst

-

01 juni 2024

Zinnig Zomerfestival

Klik hier voor meer informatie
02 juni 2024

Cantatedienst Nieuwe Kerk

Klik hier voor meer informatie