Kerkdiensten

Kijk in de wijkberichten voor meer informatie over (digitale) kerkdiensten en opgave en houd de kanalen van uw eigen gemeente in de gaten.

GETIJDENGEBED

Stadsklooster (Lutherse Kerk)   16:30 uur (inloop 16:15 uur)       Vesper (maandag)

                                                  9:00 uur (inloop: 8:45 uur)         Ochtendgebed (woensdag)

Zondag 14 augustus 2022

Immanuelkerk10:00ds. A.C. Akkerman
Maartenshof10:30ds. G.Timmermans
Martinikerk09:30Ds. H. Poot
Martinikerk19:00Ds. H.C. Marchand
De Bron10:00gemeenteleden
zomerviering
Remonstrantse Kerk10:30nog niet bekend
Gezamenlijke zomerdienst van de Kleine Oecumene
De Es15:30Envoy M. Vegt
De Brink10:15ds. F.T. Volbeda
De Dilgt10:00ds. M. Ruiter
De Olle Kerk/ Hoogkerk09:30ds. A. Bruin

Zondag 21 augustus 2022

Pelstergasthuis15:30Pr H.Spoelstra
Eglise Wallonne, culte de rentrée, liturgie en français
Immanuelkerk10:00ds. C. Verspuij
Maartenshof10:30ds. G.Timmermans
Martinikerk09:30Ds. P.A. Versloot
Martinikerk19:00Ds. G. Timmer
De Bron10:00gemeenteleden
zomerviering
Lutherse Kerk10:00drs. D. Vos
Gezamenlijke zomerdienst van de Kleine Oecumene
De Olle Kerk/ Hoogkerk09:30ds. A. Bruin

Zondag 28 augustus 2022

De Fontein09:30Nelleke Boonstra
De Es15:30Marga Baas
S & T
Immanuelkerk10:00ds. A.C. Akkerman
dienst van Schrift en Tafel
Maartenshof10:30mw. M Ruiter
Martinikerk09:30Ds. P.A. Versloot
Martinikerk19:00Dr. Th. A. W. van der Louw
Martinikerk09:30Ds. P.A. Versloot
Heilig Avondmaal
Martinikerk19:00Ds. J. A. van den Berg
Woordzoekersdienst +Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal
Elim09:30ds. A. Bruin
H.A.
De Bron10:00Ginet Tuinder en Johanna Nab

Zondag 4 september 2022

Pelstergasthuis10:30Mme N. Meuleman
Eglise Wallonne, culte en français
De Fontein09:30Johan Pruis en Tineke Veenstra
dienst o.l.v gemeenteleden
De Fontein09:30Johan Pruis en Tineke Veenstra
dienst o.l.v gemeenteleden
Immanuelkerk10:00ds. I. de Boer
Maartenshof10:30Pastor I. Scheper
Martinikerk09:30Ds. van de Linde
Martinikerk17:00
Internationale dienst
Lutherse Kerk10:00ds. G. Brandorff
Elim/ Hoogkerk09:30mw. ds. E.C. Rooseboom
Koffiedrinken na de dienst
Martinikerk11:30ds. M. Baas
Opening nieuw seizoen: zie nieuwsbrief
De Bron10:00Werkgroep Oecumene
Oecumenische viering

Zondag 11 september 2022

Maartenshof10:30ds. G.Timmermans
Martinikerk09:30Ds. A. J. Zoutendijk
Martinikerk17:00Ds. P.A. Versloot
Psalmenvesper
Lutherse Kerk10:00ds. Y.C. de Groot
Immanuelkerk10:00pastor Susanne van Oosterom
De Fontein09:30Ruth Pruis
Martinikerk11:30ds. J. Nottelman
De Bron10:00Gemeenteleden
Start seizoen

-

16 augustus 2022

Verbindingsdienst Kerk en Aardbeving

Klik hier voor meer informatie
22 augustus 2022

Timmerdorp op het Suikerterrein

Klik hier voor meer informatie