Pionieren en oecumene

Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk- en gemeentezijn, vaak samen met de buurt en mensen uit verschillende gemeentes. Pionieren doen we in de Korrewegwijk, Lewenborg en het centrum.

Oecumene: dat betekent een weg naar eenheid en onderling begrip tussen de veelkleurige kerkelijke gemeenschappen in de wereld. De Protestantse Gemeente Groningen staat niet op zichzelf: zo gaan we hand in hand met andere christenen.