Nieuwe Plaatselijke Regeling

Het concept van de nieuwe plaatselijke regeling, opgesteld onder begeleiding van Jenneke Span (procesbegeleider) is in de vergadering van de Grote Algemene Kerkenraad op 15 mei besproken. De plaatselijke regeling vermeldt onder meer de nieuwe samenstelling en werkwijze van de Grote en Kleine AK en beschrijft ook hun taken en bevoegdheden. Bij het doornemen van de regeling zijn allerlei aanscherpingen en verbeteringen voorgesteld. De komende maanden zal de regeling steeds meer vaste vorm krijgen, waarbij ook bekrachtiging van de verschillende wijkkerkenraden nodig is.