Meedenken met PG Groningen

Kom bij een commissie: beleggingen, vastgoed, fondsenwerving of verduurzaming.

Voor een aantal op te richten commissies binnen de PGG zoeken wij betrokken en deskundige deelnemers. We willen graag gaan werken met een aantal commissies om het College van Kerkrentmeesters te ondersteunen, betrokkenheid te vergroten en ook de werklast beter te spreiden.

 

Commissie Beleggingen

Het (deels belegde) vermogen van de PGG dient als buffer voor slechte tijden en voor investeringen die passen binnen het beleid van de PGG. Belangrijkste taken van de commissie:

• Voorstellen/criteria formuleren voor door het CvK te voeren beleggingsbeleid;

• Voorbereiden van de jaarlijkse gesprekken van het bestuur van het CvK met banken c.q. beleggingsmaatschappijen;

• Voorstellen doen voor investeringen van de PGG.

 

Commissie Exploitatie vastgoed

De PGG is naast de gebouwen van de vijf wijkgemeenten ook eigenaar van een aantal andere panden. Onderhoud en exploitatie van het vastgoed, met name de wijkkerken, vormen een aanzienlijke kostenpost. Belangrijkste taken van de commissie:

• Exploitatie van het vastgoed per pand zo efficiënt mogelijk regelen;

• Aanspreekpunt zijn voor alle praktische zaken die met de exploitatie van vastgoed te maken hebben;

• Adviseren van het CvK over ontwikkelingen m.b.t. het vastgoed.

 

Commissie Onderhoud en verduurzaming

Het is voor de PGG van belang dat er wordt bezuinigd op energie en onderhoudskosten. Voor alle initiatieven geldt dat ze praktisch haalbaar moeten zijn en ook op redelijke termijn besparingen opleveren. Bovendien willen we bijdragen aan verduurzaming en vergroening. Belangrijkste taken van de commissie:

• Het doen van voorstellen voor energiebesparing;

• Begeleiden van de uitvoering van door het CvK goedgekeurde initiatieven.

 

Commissie Fondsenwerving

De Actie Kerkbalans is essentieel voor de PGG, maar biedt op langere termijn een te smalle basis voor een solide financiële huishouding. Andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid en kerk-zijn bieden ook mogelijkheden tot samenwerking met maatschappelijke organisaties en fondsenwerving. Belangrijkste taken van de commissie:

• Het doen van voorstellen voor fondsenwerving;

• Begeleiden van de uitvoering van door het CvK goedgekeurde initiatieven.

 

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Bel of mail met:

Hans Vissers, seccvk@protestantsegemeentegroningen.nl, 0652407238
Vincent van Ravels, vzcvk@protestantsegemeentegroningen.nl, 0653404020