Predikanten en kerkelijk werkers

Buurtpastor buurtkerk De Fontein

Stadspredikant en gemeentepredikant Wijkgemeente Martinikerk

Gemeentepredikant Nieuwe Kerk

Gemeentepredikant Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Gemeentepredikant Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Gemeentepredikant Nieuwe Kerk en diaconaal predikant Groningen

Kerkelijk werker Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Gemeentepredikant De Bron

Monastiek pionier Stadsklooster

Buurtpastor Het Pand