Predikanten en kerkelijk werkers

Buurtpastor buurtkerk De Fontein

Stadspredikant en gemeentepredikant Wijkgemeente Martinikerk

Gemeentepredikant Nieuwe Kerk

Studentenpredikant Groningen

Gemeentepredikant Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Predikant stadsbreed PGG

Kerkelijk werker Nieuwe Kerk

Geestelijk verzorger UMCG

Geestelijk verzorger in Martini Ziekenhuis

Diaconaal werker (Diaconie in Stad)

Pionier Het Pand