Predikanten en kerkelijk werkers

Buurtpastor buurtkerk De Fontein

Stadspredikant en gemeentepredikant Wijkgemeente Martinikerk

Gemeentepredikant Nieuwe Kerk

Interim-predikant De Bron

Gemeentepredikant Groningen-Zuid (Immanuelkerk)

Gemeentepredikant Nieuwe Kerk en diaconaal predikant Groningen

Kerkelijk werker Nieuwe Kerk

Predikant stadsbreed PGG

Geestelijk verzorger in Martini Ziekenhuis

Monastiek pionier Stadsklooster

Pionier Het Pand