COA vraagt kerken weer om noodopvang

 

Vluchtelingenorganisatie INLIA doet een oproep aan kerken in heel Nederland om in tijdelijke noodopvang te voorzien voor asielzoekers. Dit op verzoek van het COA, dat wederom een tekort aan opvangplekken voorziet. John van Tilborg vertelde op 14 februari 2023 in een bijeenkomst in de Immanuelkerk aan gemeenten uit Groningen en Drenthe waarom er weer noodopvang nodig is en wat er van de kerken gevraagd wordt.

 

De vraag is lastiger dan afgelopen najaar en winter, toen de PGG ook asielzoekers opving. Dit keer gaat het namelijk over een opvang van drie maanden of zes weken. Wat kunnen we betekenen en wat kunnen we vragen van onze mensen? De verantwoordelijkheid blijft liggen bij de overheid, maar de kerken kunnen niet wegkijken als er mensen in nood zijn. De Algemene Kerkenraad wilde op 20 februari 2023 nog niet toezeggen weer mensen op te vangen. Gebeurt dit in de toekomst wel, dan moet het in samenwerking met de burgerlijke gemeente.