Josha Veger nieuwe voorzitter AK

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 11 april is Josha Veger, van de Nieuwe Kerk-gemeente, benoemd tot voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Zij volgt Koos Meisner op.

Josha gaat zich zoveel mogelijk inlezen, informatie inwinnen en met mensen in en om de AK praten. "Ik zie het als een belangrijke taak als voorzitter om verbinding te zoeken en te vinden. Daarnaast wil ik samen met het breed overleg en de AK kijken hoe we de volgende stappen in het transitieproces kunnen maken."

Als voorzitter is het haar taak om de AK, waarin de vijf wijkgemeenten van de PGG samenkomen, te leiden. Josha: "In de toekomst zou ik de PGG willen zien als een soort 'paraplu' waar op vele verschillende manieren mensen elkaar kunnen ontmoeten en geloof en het leven kunnen delen en vieren. De AK zou daarin het 'handvat' van de paraplu kunnen zijn: faciliterend, coachend, (bege)leidend, inspirerend, richtinggevend en positief-kritisch meedenkend in de ontwikkeling van de 'baleinen'."