Aanstelling ds. Jan Willem Nieboer tijdelijk uitgebreid

 

De wijkgemeente Groningen-Zuid (Immanuelkerk) heeft aan de Algemene Kerkenraad verzocht om de aanstelling van hun gemeentepredikant, ds. Jan Willem Nieboer, tijdelijk te verhogen. Zijn collega, ds. Anita Akkerman, nam namelijk op 26 maart afscheid van de gemeente. De aanstelling van ds. Nieboer zou per 15 maart 2023 teruggaan van 0,9 naar 0,7 FTE. Het College van Kerkrentmeesters stelt voor om dit tot 1 januari 2024 te verhogen naar FTE, dus fulltime. Hier stemde de Algemene Kerkenraad op 20 februari 2023 mee in. Er wordt momenteel nagedacht hoe het team van predikanten en kerkelijk/pastoraal werkers in de hele PGG het beste ingezet kan worden.