GAANDEWEG GELOVEN

Wat is geloven? Is schepping hetzelfde als natuur? Bestaat God? Wie is Jezus? Wat is de betekenis van kruis en opstanding? Heb je de kerk nodig om christen te kunnen zijn? Wat doen we eigenlijk als we bidden? Wat verwachten we van de toekomst voor onszelf en voor de wereld? In een serie van 8 avonden proberen we te ontdekken wat de Bijbel en de traditie van het christelijk geloof hierover te zeggen hebben en hoe dat ons helpt op onze eigen weg van leven en geloven. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen van ca. 24-34 jaar. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 17 januari even een berichtje! 

Waar: De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen 
Wanneer: 19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Leiding, info en aanmelding: ds. Peter Buikema en ds. Marga Baas

kerkmuziekPKN-kerkmuziekcursus in Groningen van start

Zaterdag 14 november jongstleden is in De Fontein in Groningen een driejarige cursus kerkmuziek gestart, georganiseerd vanuit de landelijke Protestantse Kerk. Tijdens de goed bezochte introductiedag zijn door middel van proeflessen diverse vakken, zoals hymnologie, liturgiek, orgelspel en algemene muziekleer, belicht. Op dit moment is de cursus nog niet helemaal vol; er zijn nog enkele plaatsen voor organisten beschikbaar! Wie alsnog belangstelling heeft de cursus te volgen, kan zich aanmelden en instromen. Het is ook mogelijk tegen gereduceerd tarief enkele cursusdagen bij te wonen. De kerkmuziekcursus wordt tweewekelijks gegeven op zaterdagochtend. Het adres van De Fontein is Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen; zie ook www.defontein.info. De cursisten krijgen drie jaar lang een gedegen kerkmuzikale opleiding: zowel praktisch (het leren begeleiden, voorspelen maken, improviseren, de basis van het dirigeren) als theoretisch (algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, hymnologie en liturgie). De drie vakkundige docenten die met de cursisten optrekken zijn Jellegeert Postma, Tymen Jan Bronda en Thijs Oomen.

Lees meer...

Begroting 2016 van de kerk (stedelijk kerkenwerk en diaconie)begroting2016

Geachte gemeenteleden,

De Algemene Kerkenraad heeft maandag 17 november jl. de ontwerpbegroting 2016 van onze kerkelijke gemeente (opgesteld door het College van Kerkrentmeesters) en van het College van Diakenen besproken en voorlopig vastgesteld. Hierbij treft u een samenvatting van beide ontwerpbegrotingen.

De volledige begrotingen liggen tot en met donderdag 7 januari 2016 voor de leden van de gemeente ter inzage op het kerkelijk bureau, Overwinningsplein 1. (Gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw). Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen.

Lees meer...