sint martinus 2018UITNODIGING SINT MARTINUS 10 november 2018

Sint Maarten, de grote vriend van Groningen. De man die het opnam voor de arme, niet in woorden maar in daden. Leven met zeer beperkte middelen is niet altijd gemakkelijk. Toch is dat de realiteit van een behoorlijk aantal mensen in de stad. Het is zelfs zo dat 1 op de 5 kinderen in armoede leeft. Misschien wel dat kind dat op 11 november voor u een liedje zingt.
Met de Stichting Sint Martinus Pronkjewail’n, zetten wij ons in voor armoede in de stad. Door te delen: kennis, problemen, maar vooral kracht, inspiratie, vechtlust en menselijke waardigheid. Elk jaar maken wij dit zichtbaar tijdens een drukbezochte manifestatie in de Martinikerk. 
Dit jaar is dat op 10 november en het belooft weer een prachtige avond te worden. Het thema is ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet.’ We besteden aandacht aan mensen die vanuit Burgerinitiatieven veel betekenen voor de maatschappij. Soms geruisloos, soms onzichtbaar. Maar altijd gedreven door hun eigen historie én de wetenschap dat ieder mens zichzelf weer kan overwinnen en die kracht kan doorgeven aan anderen. Dat willen wij laten zien. We maakten zeven portretten over hen in woord en beeld. Die worden op 10 november op allerlei manieren verbeeld. In poëzie, film, interviews en theater van Het Houten Huis. 
Commissaris van de Koning René Paas opent de avond, presentator is directeur van OOG TV Evert Janse.
Daarna kunt u op een originele manier kennismaken met allerlei kleinschalige burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische Eettafel, de Hulpexpress, de Gereedschapskist en nog veel meer. Initiatieven die niet door grote organisaties zijn ontwikkeld maar vanuit het hart van mensen.

Datum: 10 november 2018
Locatie: Martinikerk
Tijd: 20.00-22.00 uur (kerk open om 19.30)
Toegang: gratis
www.sintmartinuspronkjewailn.nl

Liedmiddag herman VerbeekHerman Verbeek ‘Dat gij het zingt ……….’ ZING MEE!

I.v.m. een liedmiddag op zondag 14 oktober ( 15.00 uur) in 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen is een projectkoor nodig die nieuwe liederen van Herman Verbeek gaat instuderen.
Dit n.a.v. een nieuw boek met nagelaten werk van Herman Verbeek wat in oktober uitkomt.
Dit projectkoor zal staan o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide. De pianist Peter Rippen verleent medewerking aan het geheel.
Zin om mee te doen?
Aanmelden kan via e-mail  onder opgave van de stemsoort.
De kosten van het projectkoor zijn op vrijwillige basis.
De repetities van dit projectkoor zijn op woensdagavond 26 september, 3 oktober en 10 oktober van 19.30 uur tot 21.15 uur in het kerkgebouw 'De Ark' Haydnlaan 46 in Groningen. 
Herman Verbeek: Groninger, politicus, priester. Vernieuwer van liturgie, met name door zijn talloze 'zangen' met een heel eigen thematiek en taalgebruik. Ze gaan zelden over God, Bijbel of kerkleer, maar veeleer over de aarde, de stilte, de natuur, de mensen. Zangen voor een liturgie die probeert warmte te scheppen.
Michaël Steehouder en Chris van Bruggen hebben zich de afgelopen jaren ontfermd over Verbeek’s archief. Een monsterklus, vol verrassingen. Veel onbekende liederen en toespraken kwamen tevoorschijn.
In het nieuwe boek 'Dat gij het zingt...' zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema's in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan. Ook wordt een cd bijgesloten waar een aantal van de besproken liederen op te vinden zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. 
Op nationaal niveau heeft de PKN voor de lid kerken, dus ook voor de PGG een Model Privacyverklaring en een Gesprekshandleiding opgesteld. Deze staan voor het gemak hier op de site. In de Model Privacyverklaring heeft het moderamen van de AK in rood proberen aan te geven waar u het als wijkkerkenraad over kunt hebben. 
In de Gesprekshandleiding heeft de PKN dat in groen aan gegeven. Verder kan de belangstellende op de website van de PKN (tik bij zoekfunctie bv in ‘AVG’) meer informatie over de AVG vinden. Op nationaal niveau heeft de PKN al zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten met LRPN en Scipio, de organisaties die ons ledenbestand beheren.
Op lokaal d.w.z. PGG niveau heeft het Kerkelijk Bureau van de PGG met name op het terrein van ledenadministratie, financiën en archivering het meeste geregeld. 
De PGG adviseert de wijkgemeenten een AVG verklaring op hun website te plaatsen.
Het moderamen adviseert de wijkkerkenraden de AVG niet onmiddellijk te rigide te nemen. De praktijk zal naar onze mening moeten uitwijzen wat precies wel en wat niet kan en moet. Wel achten wij het verstandig in voorbeden voor personen wel de naam maar geen verdere persoonlijke gegevens (adres/verblijfplaats) te noemen.

Namens de AK,
K. Meisner, preses

11-daagse reis naar Israël en de Westbank in 2019

israelreis

Van 24 oktober – 3 november 2019, een reis met voldoende ruimte om ook je eigen indrukken op te doen.
Een reis die je niet het gevoel geeft door een religieuze Efteling gejaagd te worden. Een reis die begint bij mensen aan de ‘verkeerde kant’ van de muur: hun ervaringen, hun hoop, hun strijd om behoud van zelfrespect. Om vandaaruit kennis te maken met het land waar het allemaal begonnen is en sporen te ontdekken van wat we uit de Bijbel kennen.
Een reis door een land waar de geschiedenis altijd weer op scherp staat. Met een rijkdom aan cultuur en natuur. En dan tijdens de olijvenoogst in een seizoen dat de hitte voorbij is, vlak voor de regen zich aandient. 
De reis is geheel verzorgd: vliegreis – eten – gidsen – hotels – vervoer – entree – fooien. Reisorganisatie Drietour vertaalt de ideeën voor de reis in een programma op maat.
De kosten zullen plm. € 2000 p.p. bedragen.
Na de zomer start de definitieve inschrijving, als alle gegevens (prijs/programma) bekend zijn. Maar je kunt nu alvast je interesse per email aan mij kenbaar maken
Mijn voorkeur gaat uit naar een groep van 20 – 25 personen, bekijk hier alvast het volledige programma!

Evert Jan veldman