DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

windhaan

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.
Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen:
- Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst?
- Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

noodklokDe Noodklok Luidt!

Van oudsher waarschuwde het luiden van de noodklok voor naderend onheil.
Daarom roepen wij de kerken in Groningen op bij het begin van het Kamerdebat
op 12 februari om 11:00 uur de noodklok te luiden, teneinde de gevoelens van onrust bij de Groningers te weerspiegelen en een krachtig signaal richting politiek te geven.
De noodklok luidt ook voor de kerken zelf, die vele eeuwen hebben getrotseerd maar nu door kortzichtig winstbejag door de bevingen langzaamaan geveld worden.
Het overal in Groningen luiden van de noodklok zal ook uiting geven aan het gevoel van
saamhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek.' Tot zover een citaat uit het persbericht van de Groninger Bodembeweging van 9 februari. 
Ook de Wijk Beijum heeft last van aardbevingsschade. De Protestantse Kerk De Bron in Beijum luidt dan ook donderdag 10 februari om 11.00 zo'n 5 minuten de (nood) klok.

Dan start namelijk het Tweede Kamer debat over de gaswinning.
Ook de Raad van Kerken in de hele provincie Groningen steunt de oproep van de Groninger Bodembeweging.

kalender

Kalender voor de veertigdagentijd. 

Op woensdag 18 februari begint de 40-dagentijd, de periode van zes weken voor Pasen. Een groot feest als Pasen kan eigenlijk pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de 40-dagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Om u daarbij te ondersteunen hebben gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, De Fontein, Immanuëlkerk, De Ark, De Bron en de Protestantse Gemeente te Hoogkerk een 40-dagenkalender samengesteld. Vanaf zondag 8 februari is de kalender na afloop van de kerkdienst te koop voor slecht € 6,-- . Een mooi cadeau voor uzelf of iemand uit uw omgeving. De opbrengst gaat naar de 40-dagencampagne van Kerk in Actie!

U kunt deze kalender uiteraard ook per mail bestellen (kosten: € 6,-- plus verzendkosten)

 

Uitnodiging Maatschappelijk debat

Hartelijke uitnodiging voor de studiebijeenkomst over "samenleven" georganiseerd door RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE woensdag 11 februari 2015
BIJDRAGE AAN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT

deelnemers

Nadere gegevens
Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855 .
De avond begint om 19.30 uur
Opgaven: opgave vóór 30 januaria.s. via mail: of telefoon: 0591-610519
GRAAG NAMEN EN DE KERKELIJKE GEMEENTE VERMELDEN u krijgt een bevestiging dat tevens als toegangsbewijs dient.
Als Raad van Kerken willen we met onze tweejaarlijkse studieconferentie een bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk debat.

Lees meer...