Fout
  • [sigplus] Ernstige fout: Onvoldoende systeem rechten om de folder root/cache/preview aan te maken.

[sigplus] Ernstige fout: Onvoldoende systeem rechten om de folder root/cache/preview aan te maken.

Afscheid ds Ynte de Groot

In een oec. dienst van 21 juni in De Fontein waarin ds. Ynte de Groot zelf voorging heeft de gemeente De Fontein onlangs afscheid van een zeer geliefd predikant genomen.
Ook vele kerkmensen van andere gemeentes, diverse predikanten, de Algemene Kerkenraad enz. waren aanwezig.
Bijgaande enkele foto's van de feestavond van vrijdagavond 19 juni en de dienst van 21 juni.
Van de wijkgemeente De Fontein kreeg Ynte een vouwfiets aangeboden.
Ynte zijn partner Douwe-Anne Walsma was steeds aanwezig en nam ook afscheid.
{gallery}Stories/2015/Afscheid Ynte de Groot{/gallery}

 

Drie eenheid

Drie-eenheid

Op de zondag na Pinksteren is het Drievuldigheidszondag. Die staat in het teken van het geloof dat de ene God bestaat in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

De leer van de zogenaamde drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de geloofsleer is de ene God tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Lees meer...

tgvcursus "Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden"

In september start weer een nieuwe cursus TVG in Assen

Reeds jaren wordt er een cursus "Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden", kortweg TVG in Assen gehouden. Ook in het komende seizoen zal dat het geval zijn.

Deze driejarige cursus wordt gehouden in:
het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Tijd: dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.15 uur, verdeeld over 2 lessen vanaf 15 september 2015 tot en met 26 april 2016. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie vinden er geen cursussen plaats.
Op 8 september 2015 is er een openingsochtend, als start van het seizoen, voor alle cursisten, oud-cursisten en docenten. Ds. Bert van der Woude houdt een lezing over de Duitse theoloog Drewermann.

Lees meer...

El Greco Pinksteren

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.
De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
Heilige Geest en belofte van Jezus
De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.
Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hun de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, zeven weken na Pesach.

Lees meer...