OVG – Pepergemeenschap

Elke zondag | 10:30 uur
Pepergasthuiskerk

Oecumenische Vieringen Groningen is een levendige oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondagmorgen (10:30 uur) houden ze een viering met eigentijds taalgebruik, nieuwe liederen en experimentele vormen in de Pepergasthuiskerk. De vieringen kennen een min of meer vast raamwerk: steeds gespitst op de actualiteit van de wereld om ons heen, zoekend naar passende woorden en rituelen. En naar muziek die tot rust brengt en inspireert.

Iedere viering wordt voorbereid door een andere groep Pepergangers, en vaak wordt de viering begeleid door het Peperkoor.

Kijk voor actuele diensten en meer informatie op www.ovg-web.nl.