GSp

Studentenplatform voor Levensbeschouwing

 

Het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Wij zijn ervan overtuigd dat levensbeschouwing een platform verdient. Heel veel onderwerpen en thema’s in de wereld om jou heen en in je eigen leven hebben te maken met levensbeschouwing. Het GSp wil dat er debatten gevoerd, vragen gesteld en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping en gesprek op het gebied van levensbeschouwing in brede zin. Wij organiseren grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s.

Kijk voor actuele diensten en meer informatie op www. gspweb.nl.

GSp
Kraneweg 33
9718 JE Groningen
050 312 99 26
info@gspweb.nl