Ds. Alberte van Ess

Predikant Stadsbreed PGG

Alberte van Ess is geboren (1958) in Emmen. Zij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en deed daar de kerkelijke opleiding. In de afronding van haar studie was zij een aantal jaren pastoraal werker in de Streekgemeente Vredewold-Westerdeel. Ze werd vervolgens beroepen
als predikant in Niehove-Oldehove. Daarna was zij geruime tijd predikant in Leek-Oldebert. Vandaaruit vertrok ze naar Groningen en werd predikant in De Bron, eind augustus 2009. Vanaf 2022 is zij geen wijkpredikant meer maar predikant met aandacht voor ouderenpastoraat en pioniersplek(ken) in de breedte van de Protestantse Gemeente Groningen. Daarnaast is zij coach van de uitvaartgroep en betrokken bij de buurtkerk De Fontein.

Haar focus, na het afsluiten van de driejarige postacademiale opleiding voor geestelijke begeleiding, ligt op meditatie vanuit christelijk perspectief en mystiek.

Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag
domineevaness@pg-groningen.nl
050 541 50 50