Frieda Jager

Kerkelijk werker Nieuwe Kerk

Sinds 1 april 2022 heeft Frieda Jager een kleine aanstelling als kerkelijk werker bij de Nieuwe Kerk. Hiervoor werkte ze gedurende zes jaar in een zelfde functie, in de wijk Helpman. Haar liefde voor de mensen en voor God zijn haar grootste drijfveer. 

Samen met ds. Evert Jan Veldman ondersteunt Frieda het ouderenpastoraat. Zo voorkomen ze dat mensen buiten zicht komen, zoals mensen die om verschillende redenen niet meer in de kerk komen, mensen die niet of nauwelijks sociale contacten binnen de kerk hebben, mensen die al een tijd niet meer in de kerk zijn geweest. Verder gaat het om zieken, om mensen die niet meer beter kunnen worden, om mensen die gaan sterven. Frieda bezoekt mensen thuis, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Voor een afspraak kunt u haar bellen, maar ze benadert mensen ook zelf.

frieda.jager@ziggo.nl
06 14 42 79 39