Contact

 

Protestantse Gemeente Groningen

Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
info@protestantsegemeentegroningen.nl
050 318 36 36

Stadspredikant Pieter Versloot

- Voor de pers: geloof en maatschappij
- Voor als je meer wilt weten over kerk of geloof

stadspredikant@
protestantsegemeentegroningen.nl

050 553 38 61

Voorzitter
Algemene Kerkenraad

Koos Meisner
vzak@protestantsegemeentegroningen.nl
06 33 79 69 26

Scriba
Algemene Kerkenraad

Klaas Noordhof
secak@protestantsegemeentegroningen.nl

Diaken
Moderamen AK

Elsbeth Vonkeman
vzcvd@protestantsegemeentegroningen.nl

Assessor
Moderamen AK

ds. Evert Jan Veldman
e.j.veldman@outlook.com
050 85 38 295

Kerkrentmeester
Moderamen AK

George Hooijer
vzcvk@protestantsegemeentegroningen.nl
050 52 51 685

Webbeheer
 


web@protestantsegemeentegroningen.nl