Collectes

 

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@protestestantsegemeentegroningen.nl

 

Collectebonnen bestellen

Hier kunt u collectebonnen online bestellen.

Eerstvolgende collectes

 

Zondag 16 juni

Eerste collecte: Voedselbank (Groningen)
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hun op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hun de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Bijdrages aan het kerkblad en nieuwe vormen van communicatie. Hoe blijven we goed met elkaar in contact? Hoe zorgen we dat u op de hoogte bent van alle mooie dingen en ander waardevol nieuws? En hoe zorgen we dat onze goede werken ook mensen buiten de kerk bereiken?

 

Zondag 23 juni

Eerste collecte: Kerk in Actie: Libanon – Training in thuiszorg biedt werk én hoop
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst! Kerk in Actie helpt Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Bijdrages aan het kerkblad en nieuwe vormen van communicatie. Hoe blijven we goed met elkaar in contact? Hoe zorgen we dat u op de hoogte bent van alle mooie dingen en ander waardevol nieuws? En hoe zorgen we dat onze goede werken ook mensen buiten de kerk bereiken?

 

Zondag 30 juni

Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië – Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Met jouw gift in de collecte biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Bijdrages aan het kerkblad en nieuwe vormen van communicatie. Hoe blijven we goed met elkaar in contact? Hoe zorgen we dat u op de hoogte bent van alle mooie dingen en ander waardevol nieuws? En hoe zorgen we dat onze goede werken ook mensen buiten de kerk bereiken?