Bezinning & Bezieling

Jaarlijks maakt de oecumenische Raad van Kerken in Groningen het overzicht 'Bezinning & Bezieling'. Hierin staan de verdiepende cursussen, lezingen en workshops van alle aangesloten kerken.

Bezinning en Bezieling is geen boekje meer, maar staat nu digitaal op de website van Raad van Kerken Groningen: