Stadspredikant

Ds. Pieter Versloot is stadspredikant van de Protestantse Gemeente Groningen. Wil je iets weten over de kerk, zingeving of levensbeschouwing in Groningen? Neem contact op.

Iets over mezelf

Sinds vijf jaar ben ik dominee in de Martinikerk. Ik had nooit gedacht dat ik het werk van dominee zo mooi zou vinden.

Hiervoor werkte ik namelijk vier jaar bij een reïntegratiebedrijf voor vastgelopen jongeren en volwassenen. Daarvoor werkte ik vier jaar bij de Protestantse Kerk in Nederland als projectleider voor vernieuwende vormen van kerk-zijn. Voorafgaand aan die periode werkte ik negen jaar in Alma-Ata (Kazachstan) als docent op twee theologische hogescholen.

Door die verschillende banen loopt een rode draad die past bij mijn aanstelling als stadspredikant: ik sta graag met één been in de kerk en met het andere in de maatschappij. Mijn vrouw Babette en onze zoon Coen helpen die twee benen vervolgens dicht bij de grond te houden. Dominees hebben soms namelijk de neiging een beetje zweverig te worden.

Wat doe ik als stadsdominee?

Ik bid elke dag voor de stad. Per dag voor verschillende mensen.

Ik lees met mensen de Bijbel. Samen de Bijbel lezen kan op veel verschillende manieren. Het levert altijd wat op, is mijn ervaring.

Ik bemoei me met onderwerpen in het publieke domein vanuit het christelijk geloof. In september 2021 heb ik bijvoorbeeld meegeholpen bij een demonstratie tegen de uitzetting van twee kinderen die hier geboren waren.

Ik vertegenwoordig bij gelegenheden de vijf wijkgemeenten die de Protestantse Gemeente Groningen telt: de Immanuëlkerk aan de Overwinningslaan in Groningen-Zuid, De Bron in Beijum, De Fontein in Selwerd-Paddepoel, de Nieuwe Kerk en de Martinikerk, die beide in de binnenstad staan.

Ik ben actief betrokken bij Spoor van Licht, een schitterend evenement dat één keer in de maand op donderdagavond in de Martinikerk gehouden wordt.

Ik houd elke week biechtspreekuur in de Martinikerk op woensdagmiddag van 15:00-17:00 uur. Mensen kunnen daar hun hart luchten. Het verhaal dat ze vertellen blijft daar voor altijd verborgen vanwege mijn ambtsgeheim.

Inspiratie

In mijn werk laat ik me inspireren door het gedachtegoed van de kerkvader Athanasius: dat Jezus Christus niet allereerst kwam om de wereld moreel te verbeteren maar om die te dragen. Ik steek liever mijn handen uit de mouwen dan dat ik met opgeheven vingertje vertel hoe iets moet.

Een gesprek met de stadspredikant

Wil je de stadspredikant spreken? Stuur dan een bericht naar stadspredikant@pg-groningen.nl.