Kom werken voor de Protestantse Gemeente Groningen

 

Profielschets predikant m/v/x (12 uur/week) in wijkgemeente de Nieuwe Kerk

www.nieuwekerkgroningen.nl

We zoeken een predikant voor de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk. De nieuwe predikant zal zich met name richten op de zondagse vieringen en het zoeken, vanuit de Nieuwe Kerk maar ook voor de gehele Protestantse Gemeente Groningen, naar verbindingen met Stad. Het betreft een aanstelling van 12 uur per week voor onbepaalde tijd.

De functie bestaat naast die van een predikant die is aangesteld voor 0,7 fte: 0,6 fte van die aanstelling komt vanuit de Algemene Kerkenraad (met een specifieke aandacht voor jonge gezinnen, tieners en kinderen) en 0,1 fte vanuit het College van Diakenen (ten gunste van project Mosterd). De functie ontstaat vanwege het aanstaande emeritaat van één van de twee huidige predikanten per 21 april 2024.

Nieuwe Kerk Groningen

De gemeenschap in de Nieuwe Kerk is een brede en open geloofsgemeenschap in de binnenstad van Stad. Ze is thuis in een iconisch kerkgebouw. Ze zoekt naar eigentijdse ontwikkelingen. Ze put uit een rijke traditie, die terugkomt in de wekelijkse diensten binnen de liturgische traditie, die het basisritme van de gemeente vormt, de maandelijkse Evensong, de maandelijkse cantatediensten en de ontwikkelende gezinsdiensten. Ze deelt de verwondering.

Iedereen is bij ons welkom en heeft de ruimte om op eigen manier het geloof te beleven. We hebben vragen waarmee we in dit kerkgebouw iets kunnen: een mysterie dat onze gemeenschap bezighoudt en zich manifesteert in Stad. Het zijn vragen die voortkomen uit de botsing tussen het evangelie en onze ontmoetingen en ervaringen.

Profiel

Wij zoeken iemand met een universitaire opleiding tot gemeentepredikant. Ervaring is geen vereiste, maar mag natuurlijk wel. We zoeken iemand die thuis is in de liturgische traditie, met een pioniersgeest, die ruimtes ziet voor nieuwe vormen van kerk-zijn en die in staat is om op een inspirerende manier verbinding te leggen tussen evangelie en wat we tegenkomen in ons dagelijkse leven. De toekomstige predikant is zowel in staat zelf ruimtes te zien en te creëren, maar ook anderen daartoe te inspireren en naar de ideeën van anderen te luisteren. De predikant kan functioneren binnen onze brede en open geloofsgemeenschap waar vele overtuigingen met elkaar bestaan, is geïnteresseerd en nieuwsgierig, en presenteert zich vanuit een herkenbare doorleefde geloofsovertuiging. De predikant heeft affiniteit met alle vier de door Samuels Wells beschreven aspecten: Gemeente, Cultuur, Compassie en Commercie, waarbij die vier aspecten in verbinding met Stad worden vormgegeven.

Open blik

Onze oren en ogen staan open voor mensen die door anderen mogelijk aan de zijlijn worden gezet. Daarom zoeken we een predikant die de kracht van mensen ziet, met een open blik naar mensen durft te kijken, bewogen is met de mensen van Stad en van hen wil leren waar het evangelie over gaat.

Communicatief

Het geluid van de Nieuwe Kerk mag in Stad en de wereld gehoord worden. We zoeken daarom een predikant die communicatief vaardig is en met overtuiging kan spreken.

Samenwerken

Op verschillende plekken in Stad worden mensen in beweging gezet. Daarom zoeken we naar een predikant die met plezier samenwerkt met verschillende partijen en de juiste partners weet te vinden in een stad vol initiatieven, met name om nieuwe (rendabele/commerciële) vormen van diaconaat te creëren. Die vormen zoeken we vanuit de Nieuwe Kerk in samenwerking met de hele Protestante Gemeente Groningen.

Groeien

De mensen die de gemeente van de Nieuwe Kerk vormen, de predikanten van Stad en de (studenten)stad Groningen inspireren elkaar. We zoeken dan ook niet een predikant die direct volledig aan het profiel kan voldoen, maar iemand die in deze rol wil groeien. De Protestantse Gemeente Groningen groeit zelf ook langzamerhand naar meer samenwerking van vijf wijken en diverse andere vierplekken. Daarbij kunnen de predikanten en kerkelijk werkers elkaar op de verschillende plekken aanvullen op basis van hun vaardigheden.

Taken

  • De drie basistaken van predikantschap:
    • voorgaan in zondagsdiensten
    • dienen (diaconaat, verbinding met Stad)
    • leren, toerusten (catechese, kringen)
  • Participeren in het Team van Predikanten van de PGG.

Bovenstaande taken worden afgestemd met de collega-predikant in de Nieuwe Kerk. Ook wordt momenteel voor een aantal taken gekeken hoe ze in de toekomst door anderen binnen de Protestantse Gemeente Groningen kunnen worden aangestuurd en uitgevoerd. Het voorgaan in de zondagsdiensten staat in de nieuwe aanstelling centraal. Verder zal, gezien het huidige takenpakket van de collega-predikant, het accent voor de kandidaat vermoedelijk komen te liggen op het creëren van nieuwe verbindingen met Stad via het diaconaat.

Solliciteren

Tot 5 april 2024 kun je solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar vacatures@protestantsegemeentegroningen.nl.

Nota bene:
Binnen de verschillende wijkgemeenten en vierplekken van de Protestantse Gemeente Groningen zijn/ontstaan momenteel meer vacatures. Mocht u geïnteresseerd zijn om functies te combineren, dan vernemen we dat graag.