Collectes

Download hier het collecterooster voor 2022.

 

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@protestestantsegemeentegroningen.nl

 

Collectebonnen bestellen

Hier kunt u collectebonnen online bestellen.

Eerstvolgende collectes

 

Zondag 22 mei

Eerste collecte: Groningen – Voedselbank
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hun op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte: Protestantse Kerk – Oog voor kinderen in pioniersplekken
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers. Deze kerkplekken vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar het Evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. De pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor de wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten. Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag

Eerste collecte: Kerk in Actie – Guatamala: Vakopleiding voor jongeren
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum tachtig jongeren een vakopleiding bieden en vierhonderd jongeren trainen in (mensen)rechten, en hun zo hoop geven op een goede toekomst.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zondag 29 mei

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Jong Protestant – diaconaat voor jongeren
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen of kunnen jongeren actief zijn op diaconaal gebied? Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft samen met Kerk in Actie werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met diaconaat, bijvoorbeeld een verkenningstocht waarbij jongeren hun eigen wijk door een diaconale bril bekijken. Jongeren ontdekken zo samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant gemeenten kan ondersteunen om jongeren kennis te laten maken met diaconaat en hen te stimuleren om diaconaal actief te blijven. Hartelijk dank voor uw bijdrage!