Kom werken voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

 

Profielschets predikant m/v/x (36 uur/week) in de Lutherse gemeente

www.elgg.nl

De Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen (ELGG) is een van de protestantse kerken in de stad Groningen. De gemeente bestaat ruim 400 jaar en is gehuisvest in een prachtig kerkgebouw aan de Haddingestraat. Hier vieren wij op zondagochtend de eredienst, in tal van vormen. Woord en muziek spelen daarbij een belangrijke rol, evenals ontmoeting. Onze leden zijn van jong tot oud, van zeer betrokken tot minder actief.

De Lutherse gemeente heeft de afgelopen twee jaar een bezinningstraject doorgemaakt met haar leden, met als centrale vraag: hoe willen wij in de 21ste eeuw kerk en gemeenschap zijn? Daaruit is een nieuwe missie voortgekomen voor de ELGG: met elkaar vormgeven aan de samenwerkende en verbindende stadskerk, met ruimte voor de Lutherse traditie (in woord en muziek) maar ook voor experiment, vernieuwing en nieuwe vormen van kerk-zijn. Deze missie willen we in de komende vijf jaar verder vormgeven, aan de hand van een projectplan dat is afgestemd met de leden van de gemeente, de Lutherse Synode, de Classis Groningen-Drenthe van de PKN en de Protestantse Gemeente Groningen (PGG).

Wij zoeken een nieuwe predikant die deze uitdaging wil oppakken. Het gaat om een aanstelling van 36 uur per week voor vijf jaar, die in overleg kan worden ingevuld. De nieuwe predikant krijgt niet alleen een rol in de opbouw van de Lutherse gemeente, maar functioneert ook nadrukkelijk binnen het teamverband van de Protestante Gemeente Groningen (PGG).

Wat wij bieden:

  • Een kleine gemeente met enthousiaste vrijwilligers;
  • Een gemeenschap waar je verbondenheid voelt en betrokkenheid ervaart;
  • Een rijke liturgische en muzikale traditie, niet alleen in de erediensten maar ook daarbuiten, in samenwerking met onder andere onze Lutherse cantorij, het Luthers Bach Ensemble (LBE) en tal van andere uitvoerenden;
  • Een sfeervol kerkgebouw in de Groningse binnenstad met een rijke historie en een intieme, geborgen sfeer.

Wat wij zoeken:

  • Kennis van, belangstelling voor en affiniteit met de Lutherse theologie, liturgie en muzikale traditie;
  • Een enthousiaste bruggenbouwer, tot uitdrukking komend in de openheid naar andere geloofsgemeenschappen in en om de stad Groningen en de bereidheid intensief met hen samen te werken
  • Een inspirerende predikant die oog heeft voor verscheidenheid, buiten de gebaande paden durft te treden en met ons wil werken aan verbinding en vernieuwing
  • Een gemakkelijk benaderbaar persoon die mensen van jong tot oud kan enthousiasmeren en nieuwe doelgroepen weet te bereiken.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door middel van een brief aan de voorzitter van de beroepingscommissie, mw. Annette Toren, per adres: ELGG, Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen of via scriba@elgg.nl. Uiterste inzendtermijn: 5 april 2024. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de contactpersoon van de beroepingscommissie, dhr. Kees de Graaf (06 - 22 11 73 06, kbdg@xs4all.nl).

Algemene informatie over de ELGG is te vinden op www.elgg.nl en op onze Facebookpagina.