Kom werken voor de Protestantse Gemeente Groningen

 

Profielschets kerkelijk werker m/v/x (8 uur/week) in wijkgemeente Groningen-Zuid

www.immanuelkerk-groningen.nl

De kerkenraad van de wijkgemeente Groningen-Zuid zoekt per direct een kerkelijk werker met:

 • een afgeronde hbo-opleiding theologie; het beschikken over een preekconsent is een pré;
 • bereidheid om te werken in teamverband met collega’s, predikanten en vrijwilligers;
 • bereidheid en bedrevenheid om een mobiliserende en coördinerende rol te spelen voor vrijwilligers;
 • respect voor diversiteit in geloofsbeleving en kerkelijke betrokkenheid;
 • affiniteit met de vitaliteit en kwetsbaarheid van ouderen;
 • affiniteit voor samenwerking met instanties en individuen in de wijk en de stad, ook buiten de kerkelijke gemeente.

Beoogde taken voor de kerkelijk werker:

 • het pastoraat aan onze oudere en ouder wordende gemeenteleden;
 • het organiseren van momenten van ontmoeting en bezinning;
 • het leiden van uitvaarten;
 • het vormgeven en ontwikkelen van het pastoraal beleid in samenwerking met de pastorale raad, de wijkpredikant(en) en vrijwilligers;
 • het professioneel ondersteunen van vrijwilligers om hen bij de vele activiteiten te begeleiden, waaronder de coördinatie van het vrijwilligerswerk en voorzitterschap van de werkgroep vrijwilligersbeleid;
 • het participeren in de opbouw van buurtnetwerk(en) met maatschappelijke partners in Groningen-Zuid.

Wij bieden:

 • een pluriforme, betrokken en vitale wijkgemeente;
 • een Stadseigen ‘werkveld’ met eigentijdse uitdagingen;
 • een team van ervaren collega’s werkzaam in onze Stad onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Groningen;
 • inschaling in de salarisschaal en arbeidsvoorwaarden volgens de regels van de Protestantse Kerk Nederland;
 • een aanstelling bij de Protestantse Gemeente Groningen, voor onbepaalde tijd, na een wederzijdse proeftijd van 6 maanden.

De protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid

Onze wijkgemeente is een open, enthousiaste, veelkleurige geloofsgemeenschap waar ieder welkom is: zoekers, gelovigen, oud en jong. De één gaat elke zondag naar de kerk, de ander één keer per jaar. Er zijn gespreksgroepen en ontmoetingsmomenten voor jongeren en ouderen. In de vorm van kliederkerk, kinderkerk, kleinschalige vieringen voor tieners en basiscatechese bieden we door het jaar heen een programma voor jongere gemeenteleden. Naast de liturgische tafel in de kerk wordt de tafel gedekt buiten de kerk, voor de buurt: als open kerk met koffie en soep, en voor het pleindiner.

In vieringen, gespreksgroepen, filmavonden en allerlei andere vormen van ontmoeting, bezinning en actie proberen wij geloven met het alledaagse leven te verbinden, voor onszelf en met het oog op de samenleving. Wij onderhouden inspirerende oecumenische contacten met andere kerkelijke partners in Groningen-Zuid – zoals de Molukse kerk in de wijk, de RK Hildegardparochie, en soms ook met de Refajahkerk (Nederlandse Gereformeerde Kerk) en de Christelijk Gereformeerde Maranathakerk. Met sommige van deze kerken hebben wij samen vreemdelingen opgevangen in de Immanuelkerk, in nauwe samenwerking met INLIA.

Daarnaast is de wijkgemeente Groningen-Zuid nauw betrokken bij stedelijke ontwikkelingen en biedt zij ruimte aan nieuwe initiatieven, experimentele vieringen (‘Vieringen op Weg’) en worden er met enige regelmaat muziekprojecten georganiseerd.

In 2022 hebben we een Plan van Aandacht geschreven, nadat we in een breed beraad in de wijkgemeente vier kernwoorden hadden gekozen die onze wijkgemeente karakteriseren: vieringen waarin we ons verdiepen in onze Bron, de Bijbel; vanuit een open houding betrokken op elkaar en op de wijk, de stad en de wereld.

Binnen de Protestantse Gemeente Groningen zijn er vergevorderde plannen om betaalde beroepskrachten, ook als zij primair te werk gesteld worden bij specifieke wijkgemeenten of pioniersplekken, meer als team te laten opereren; al langer worden zij aangesteld bij de Protestantse Gemeente Groningen.

Inlichtingen

Zie voor meer informatie over de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid: www.immanuelkerk-groningen.nl

Inlichtingen:

 • Tjip van der Werf, voorzitter kerkenraad: 06 23833846, tjip@home.nl
 • Cor van der Klaauw, scriba kerkenraad: 06 82873418, scribaat@immanuelkerk-groningen.nl

Solliciteren

Tot 5 april 2024 kun je solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar vacatures@protestantsegemeentegroningen.nl.