Kom werken voor de Protestantse Gemeente Groningen

 

Profielschets kerkelijk werker m/v/x (20 uur/week) in wijkgemeente De Bron

www.pkndebron.nl

Wijkgemeente De Bron, gelegen in het noordoosten van de stad Groningen, zoekt op korte termijn een kerkelijk werker voor 20 uur per week.

Wie wij zijn

Wijkgemeente De Bron bestaat uit ruim 500 leden, verspreid over drie sociaal gevarieerde wijken (Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh) in een geografisch sterk afgebakend deel van de stad. Vanaf het begin in de jaren ’80 is De Bron een Samen-op-Weg-gemeente (nu PKN) in oecumenisch verband geweest en heeft zij dit wat eigenzinnige karakter in de stad Groningen weten te behouden. De gemeente heeft nu een kern van plm. 100 actieve leden met grote onderlinge betrokkenheid en gemiddeld een gevorderde leeftijd.

De Bron beschikt over een eigen bescheiden multifunctioneel kerkgebouw, onder één dak met een school. Van de wekelijkse kerkdiensten wordt maandelijks één dienst geheel door eigen leden verzorgd en één dienst gezamenlijk met andere gemeenten elders in de stad gevierd. Wekelijks zijn er in De Bron een koffieochtend en een ontmoetingsmiddag met wijkbewoners, in goede en groeiende samenwerking met andere ‘sociale’ partners. De Bron zoekt naar wegen om het prille pioniersinitiatief ‘Kidsclub’ in te bedden en uit te bouwen in samenwerking met ander pionierswerk, dat ook nieuwe gemeenschapsvorming vanuit het Evangelie ondersteunt.

Wat wij vragen

  • Iemand die eens per maand voorgaat in de dienst, in toegankelijke taal en met gevoel voor de gegroeide liturgie, waar niet alleen uit het Liedboek maar ook uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien wordt gezongen.
  • Iemand die de hoge mate van ‘zelfredzaamheid’ in het onderlinge pastoraat ondersteunt en aanvult met eigen pastorale contacten en initiatieven.
  • Iemand die vanuit eigen deskundigheid en visie actief participeert in de bescheiden organisatie.
  • Iemand die meebeweegt in het zoeken naar nieuwe verbinding met wijkbewoners, met partners op het gebied van zingeving en met ontluikende ‘pioniersactiviteiten’.

Solliciteren

Tot 5 april 2024 kun je solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar vacatures@protestantsegemeentegroningen.nl.

We denken dat deze vacature uitstekend te combineren is met een van de andere vacatures in de PGG. In aansluiting op deze vacaturetekst is uitvoerige informatie te vinden op de website van De Bron: www.pkndebron.nl.