Diaconie

diaconie

Het werk van de diaconie

De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn begrijpelijkerwijs gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken. De diaconie voldoet daarmee aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen helper heeft.
Het werk is georganiseerd op verschillende niveaus:

Wijk

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Groningen is in de stad Groningen in kerkelijke wijken ingedeeld. Er zijn zes wijkdiaconieën actief. Zij verlenen individuele persoonlijke hulp in de eigen wijk aan mensen in knelsituaties. Daarnaast adopteren de wijkdiaconieën verschillende projecten waarvoor zij gedurende een periode actie voeren. Hierdoor brengen zij deze projecten onder de aandacht van de medemens en proberen zij een financiële bijdrage aan deze projecten te leveren. De projecten kunnen zowel dichtbij zijn (plaatselijk) als veraf.

Stad

Tussen de wijkdiaconieën staat het College van Diakenen. Het college verzorgt het algemeen beleid, schept de financiële voorwaarden en is verantwoordelijk voor het diaconale werk op stedelijk niveau, zoals hulp aan instellingen.
Wereld
De diaconie hulp en arbeid in de wereld loopt via Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie loopt via honderden christelijke kerken en organisaties in de wereld met wie zij contacten onderhoudt. Hulpverlening in de wereld gebeurt op verzoek van en in overleg met de mensen ter plaatse. Behalve voor projecten in het Midden Oosten, in Nederland en op het gebied van zending werkt Kerk in Actie samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. Het geld van Kerk in Actie is vooral afkomstig van de plaatselijke kerken en haar leden, ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid.

Wereld

De diaconie hulp en arbeid in de wereld loopt via Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie loopt via honderden christelijke kerken en organisaties in de wereld met wie zij contacten onderhoudt. Hulpverlening in de wereld gebeurt op verzoek van en in overleg met de mensen ter plaatse. Behalve voor projecten in het Midden Oosten, in Nederland en op het gebied van zending werkt Kerk in Actie samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. Het geld van Kerk in Actie is vooral afkomstig van de plaatselijke kerken en haar leden, ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid.

Plaatselijke projecten

koffie en thee voordeur1 De diaconie van de Protestantse Gemeente te Groningen is één van de negen leden van De Open Hof, die de dagopvang van daklozen in de stad Groningen verzorgt. De diaconie van de Protestantse Gemeente te Groningen is een belangrijke financiële steunpilaar voor De Open Hof.
De Open Hof wil een veilige huiskamer bieden voor alle mensen die op straat leven. Dagelijks bezoeken gemiddeld zo’n 40 dak- en thuislozen De Open Hof.

De Protestantse Gemeente te Groningen is ondertekenaar van het Charter van Groningen en steunt het werk van Inlia te Groningen voor hulp aan asielzoekers. Daarnaast steunt de diaconie financieel het plaatselijke werk van bijvoorbeeld de stichting Terwille (verslavingszorg), stichting Exodus (ex-gedetineerden), stichting Help een Handje, en het Missionair Centrum Het Pand. Voor een deel van de hier genoemde doelen bestaat de steun uit het houden van een collecte.

Twee wijkgemeenten zijn aangesloten bij Hulp In de Praktijk (HiP). HiP organiseert vooral praktische hulp vanuit verschillende kerken/parochies voor mensen die geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden.
Via de hulplijn 0900-4474474 en een database brengt HiP vrijwilligers uit de kerken in contact met de hulpbehoevende medemens.
Leden van de kerken die werkzaam willen zijn als vrijwilliger kunnen zich aanmelden via hun wijkgemeente.

Een andere vrijwilligersorganisatie is de Stichting Present Groningen. Het werk van Present is aanbodgericht. Voor groepen of personen die een dag vrijwilligerswerk willen doen, heeft Present een passend project. Met behulp van Present kunt u bijvoorbeeld een eigen 'Make a Difference Day' organiseren.

Het adres van de diaconie:

Diaconie Protestantse Gemeente te Groningen
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
tel.: 050 - 318 36 36 of e-mail

Voor persoonlijke hulpverlening kunt u terecht bij de wijkgemeenten.
Giften voor de diaconie kunt u overmaken rekening NL38 INGB 0000 82 50 00 van het College van Diakenen Protestantse Gemeente Groningen.