Vertrouwenspersonen

De Protestantse Gemeente Groningen wil een veilige en prettige ruimte zijn. Een plaats waar we samen zijn – en ieder zichzelf is. Maar waar mensen samenkomen, daar gaat het ook wel eens fout. Dat moet bespreekbaar zijn.

Wilt u vertrouwelijk praten over pesten of grensoverschrijdend gedrag in de kerk? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen hieronder. De PGG heeft een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld. Die vindt u hier:

Frouk Reehoorn

freehoorn@gmail.com | 050 2083055

Paul van Zwieten

zwieten.van@home.nl | 050 2083056