Studenten

De studententijd is een unieke tijd in je leven, met unieke vragen, relaties en problemen. Misschien sta je voor het eerst op eigen benen en ga je nadenken over hoe jij de wereld ziet – en hoe je die zou willen zien. Wil je levensbeschouwing en geloof ontdekken met leeftijdsgenoten of heb je behoefte aan een luisterend oor? In Groningen kun je daarvoor zeker terecht.

 

Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing – GSp

Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Het GSp wil dat er debatten gevoerd, vragen gesteld en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping en gesprek op het gebied van levensbeschouwing in brede zin. Wij organiseren grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, gezamenlijke maaltijden, excursies en cursussen over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s. Aan het GSp zijn ook een aantal levensbeschouwelijk werkers verbonden. Dit zijn professionals uit verschillende religieuze en/of niet-religieuze tradities. Naast dat zij mede gespreksgroepen, cursussen en excursies organiseren, zijn de levensbeschouwelijk werkers ook beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Meer informatie: www.gspweb.nl.

 

All Ears

Voor de meeste studenten is de studententijd een periode waarin grote veranderingen plaatsvinden, een tijd waarin je geconfronteerd wordt met existentiële vragen, een vormende tijd in je leven. Maar soms krijg je nauwelijks de kans om er echt grip op te krijgen: veel studenten haasten zich door hun opleiding vanwege de druk om met een minimum aan vertraging af te studeren. Het kan zijn dat je worstelt met problemen of vragen die begrip en een ‘luisterend oor’ vereisen. Dan kun je terecht bij All Ears: laagdrempelig, vrijblijvend, vertrouwelijk. Elke woensdag van 14:00 tot 16:00 uur zijn er inloopspreekuren om met een studentwerker van All Ears te spreken. Er zijn twee locaties: het Harmoniegebouw (Oude Kijk in Het Jatstraat 26, kamer 1314.012, onder de bogen) en de Van Olsttoren op Zernike (Zernikeplein 7, kamer T009). Meer informatie: www.allearsgroningen.nl.