Open Hof

Opvangcentrum voor dak- en thuislozen

 

Viering: zondag 18:45-19:30 uur

De Open Hof is een dagopvang voor dak- en thuislozen in het centrum van Groningen. De Open Hof wil een veilige plek bieden aan mensen die als gevolg van vaak meerdere breuklijnen in het leven buiten de samenleving zijn komen te staan. De deur blijft altijd open: zij kunnen doordeweeks dagelijks terecht voor een kop koffie, een boterham en een luisterend oor!

Daarnaast biedt de Open Hof ook vieringen aan voor de bezoekers. Een moment van stil zijn, van bidden, van zingen, het branden van een kaars en stilstaan bij eigen levensvragen, in een hectische wereld die zelden of nooit tot rust komt. De liturgie wordt gevolgd met pastorale ondersteuning van de straatpastor.

Meer informatie: www.openhof.org

Open Hof
Spilsluizen 5
9712 NR Groningen
(050) 3 122 122

Directeur: Gerhard ter Beek
g.ter.beek@openhof.org

Vrijwilligerscoördinator: Lonneke van den Brink
l.van.den.brink@openhof.org

Pastor / geestelijk verzorger: Annemarie van der Vegt
a.van.der.vegt@openhof.org

Medewerker inkomensbeheer: Anouschka Timmer
a.timmer@openhof.org

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10:00-12:00 uur
zondag t/m vrijdag 19:30-21:00 uur