Martinidiensten

Oecumenische vieringen voor student en Stadjer

 

Elke zondag | 11:30 uur
Martinikerk

De Martinidiensten zijn oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag – behalve in juli en augustus – om 11:30 uur is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Op de eerste zondag van de maand is dat een Morning Prayer, een bijzondere dienst in de traditie van de Anglicaanse kerkmuziek. Ook in de diensten op andere zondagen speelt muziek een grote rol, bijvoorbeeld door wisselzang tussen koor of cantorij en gemeente. Wekelijks wordt in de kring de tafel- of communieviering gevierd. Elke dienst wordt voorbereid samen met een lid van de Werkgroep Martinidiensten (WGM). Deze persoon leest vaak een van de bijbelteksten, spreekt voorbeden uit en helpt met het delen van brood en wijn.

De regelmatige Martinigangers zijn een hechte maar open gemeenschap die regelmatig aangevuld wordt door studenten, toeristen en wie dan ook maar verder aan komt waaien.

Kijk voor actuele diensten en meer informatie op www.martinidiensten.nl.