Interkerkelijk Dovenpastoraat

Zondagen | Wisselend tijdstip
Clubhuis Munnikeholm of elders

In 2021 bestaat het Interkerkelijk Dovenpastoraat 50 jaar! In het Dovenpastoraat werken vier kerken samen: PKN, CGK, NGK en GKV. Dove en horende leden uit deze kerken ontmoeten elkaar in de provincie Groningen in de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat. Deze commissie organiseert kerkdiensten in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk en organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring. Er zijn kerkdiensten waar vooral dove mensen komen (in het Clubhuis voor doven aan de Munnikeholm en in de woonvorm voor doven De Noorderbrug aan de Draakstraat) en ook zogenaamde gecombineerde diensten, dat wil zeggen samen met een horende gemeente. Zo willen we samen als dove en horende kerkleden gemeente van Christus zijn.

Zowel bij de dovendiensten als de gecombineerde diensten is iedereen natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor actuele diensten en meer informatie op www.doofenkerk.nl.