Bezinning & Bezieling

Jaarlijks brengt de oecumenische Raad van Kerken in Groningen 'Bezinning & Bezieling' uit. Hierin staan de verdiepende cursussen, lezingen en workshops van alle aangesloten kerken.