Collectes

 

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@protestestantsegemeentegroningen.nl

 

Collectebonnen bestellen

Hier kunt u collectebonnen online bestellen.

Eerstvolgende collectes
Zondag 21 april

Eerste collecte: Groningen – Stichting Terwille
Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. Ze bieden deskundige routes naar herstel vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan blijvend gezond te leven. Omdat ieder mens uniek is, wordt er gewerkt met zoveel mogelijk hulp op maat en wordt gedurfd daarbij buiten kaders te denken. De nadruk ligt in de behandeling en begeleiding op zelfregie, er wordt gekeken samen met mensen naar wat zij nodig hebben om tot herstel te komen. Terwille biedt basis- en gespecialiseerde zorg bij verslaving en heeft een uitstapprogramma voor vrouwen die in de prostitutie werken. Er werken ca. 95 professionals en 80 vrijwilligers bij Terwille, verspreid over verschillende vestigingen in Nederland. Terwille is onderdeel van Concern De Hoop. Dankzij collectes en giften kunnen ze cliënten meer bieden dan de door de overheid vastgestelde behandelminuten. Zo zijn er een telefonische hulplijn die buiten kantooruren bereikbaar is, sportactiviteiten, een buddyproject en verschillende veilige time-outplekken die bestaan dankzij giften.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zondag 28 april

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen van kerk zijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleert nieuwe initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier zijn we samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en in de toekomst passend zijn.

Zondag 5 mei

Eerste collecte: Kerk in Actie – Oekraïne: Steun voor inwoners en ontheemden
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen van kerk zijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleert nieuwe initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier zijn we samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en in de toekomst passend zijn.