Collectes

 

Contact met de diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
050 318 36 36 | vzcvd@protestestantsegemeentegroningen.nl

 

Collectebonnen bestellen

Hier kunt u collectebonnen online bestellen.

Eerstvolgende collectes

 

Zondag 19 mei, Pinksteren

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Online platform voor zinzoekers
Op sociale media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op sociale media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun sociale mediagebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbinden.

Zondag 26 mei

Eerste collecte: Kerk in Actie – Bangladesh: Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op ouderenwerk in onze gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers besteden veel tijd aan bijvoorbeeld ouderenpastoraat en -bezoek. Dit is een waardevolle manier van kerkzijn met elkaar.

Zondag 2 juni

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in Kerk in Stad of ontvangt u opeen andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Bijdrages aan het kerkblad en nieuwe vormen van communicatie. Hoe blijven we goed met elkaar in contact? Hoe zorgen we dat u op de hoogte bent van alle mooie dingen en ander waardevol nieuws? En hoe zorgen we dat onze goede werken ook mensen buiten de kerk bereiken?