Nick Everts

Monastiek pionier Stadsklooster

Nick Everts studeerde van 2014 tot 2019 theologie en religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij specialiseerde zich als geestelijk verzorger (interfaith/niet-kerkgebonden) met een interesse in hedendaagse spiritualiteit en mystiek. Hij is nu monastiek pionier bij Stadsklooster Groningen. In deze oecumenische functie zoekt hij, samen met anderen, naar vormen, naar spel en taal die inspireren en raken aan wat wezenlijk is. Het is zijn passie om het waardevolle van monastieke waarden en tradities toegankelijk te maken voor hedendaagse zoekers naar levenszin en -betekenis.

pionier@stadskloostergroningen.nl