Ds. Jan Willem Nieboer

Gemeentepredikant Groningen-Zuid

Na de PABO in Sneek studeerde Jan Willem Nieboer theologie in Groningen. Zijn passie is het raakvlak van geloof en cultuur, met daarbij beeldende kunst als specialisatie. Nadat hij zijn studie had afgerond werkte hij onder andere een jaar lang in de Immanuelkerk. In 1999 werd hij als predikant bevestigd in Gaastmeer: een klein dorp in het Friese Merengebied, waar de dominee vanaf de preekstoel uitzicht heeft op de Fluessen. Hij werd vervolgens jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente van Sneek, daarnaast was hij dorpsdominee in de dorpen Ysbrechtum, Tirns en Tjalhuizum. Na vijf jaar werd hij wijkpredikant van de Martinikerk in het centrum van Sneek, die daar bekend staat als ‘de Groate kerk’. Vanaf 14 maart 2021 is Jan Willem voor 90% werkzaam voor de gemeente Groningen-Zuid.

nieboer@goliath.nl
06 23 40 90 36

Volgens de pastorale wijkindeling is Jan Willem eerste aanspreekpunt voor de wijken Helpman, Herewegbuurt, Helperpark, Rivierenbuurt, Badstratenbuurt, De Linie, Coendersborg, Villabuurt, Helpermaar, Klein Martijn, Europapark.