Ds. Harmen Jansen

Interim-predikant De Bron

Harmen Jansen (1957) is vanaf 1 oktober 2022 tijdelijk en in deeltijd verbonden aan de wijkgemeente De Bron. Hij is werkzaam geweest als gemeentepredikant in diverse gemeenten van de Protestantse Kerk. Hij woont met zijn echtgenote in Drachten en is momenteel uitsluitend nog als interimpredikant werkzaam.

De aanstelling bij De Bron is in principe voor een jaar en is gericht op begeleiding van de kerkenraad en de wijkgemeente in de ontstane predikantsvacature. Een belangrijk thema daarbij is de vraag in welke vorm de wijkgemeente verder gaat binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Groningen om van betekenis te kunnen zijn in de eigen context.

Hij heeft geen vaste werkdagen.
dshjansen@gmail.com
06 49 61 89 85
www.harmenjansen.nl