Overstag: Pionieren in Lewenborg

Met Overstag willen we vanuit verschillende kerken in Groningen bijdragen aan de bloei van de wijk, waarin Lewenborgers met elkaar optrekken. Wij zijn geïnspireerd door het christelijk geloof. Wij geloven dat het leven en de boodschap van Jezus hoop biedt voor iedereen in de wijk. Die hoop willen we dan ook delen.

 

www.overstag-lewenborg.nl