Privacy

Hier vindt u binnenkort de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Groningen.

 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en
een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn.

De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik
van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de
doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens
worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een
betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.